Houštecký nanukáč

pořádá v sobotu 

25. ročník
HOUŠTECKÉHO NANUKÁČE

( plavecko - běžecký duatlon pro děti a mládež )

Rádi mezi sebou přivítáme každého z Vás, přijďte se podívat, vyplníme Váš volný čas !

Místo:
Pedagogická fakulta UK Brandýs n. L. - prezentace, plavání
přilehlý park Panská zahrada – běh

Pořadatel:
SKI CLUB , Pražská 69, 250 01 Brandýs n. L. www.skiclubbrandys.cz

Ředitel závodu: 
Petr Marec

Výsledky - Houštecký nanukáč 2015

Ceny: 
Věcné odměny v kategoriích

PŘIHLÁŠKY:
- předem na e-mailovou adresu SkiClub@seznam.cz do 1.10.2016 (jméno a příjmení, datum narození, adresu, kontakt.telefon/e- mail, kategorie, u registrovaného závodníka oddíl a číslo licence)
- v den závodu, startovné od všech účastníků bude vybíráno při prezentaci v den závodů

USTANOVENÍ:
1. Závody jsou určeny pro registrované i volně příchozí závodníky, pro všechny platí stejná pravidla.
2. Každý závodník je zodpovědný za svůj zdravotní stav a startuje na vlastní nebezpečí. U nezletilých jsou zodpovědní zákonní zástupci (rodiče, trenér).
3. Zdravotní zabezpečení je zajištěno pořadatelem.
4. Protesty je možno podat do 15 minut po seznámení s výsledkovou listinou s vkladem 200,- Kč za jeden protest, po zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.
5. Ubytování zajistí pořadatel po písemné objednávce do 20.9.2015  
6. Plavání: 25m bazén, 5 drah.
7. Běh: start Gundersenovou metodou-dle odstupů z plavání.
8. Celkové pořadí závodníků je dáno součtem časů v plavání a běhu.

Kategorie a objemy:

A    benjamínci do 7 let 2009 a mladší 25 m – 400m
žáci 8 - 9 let 2007 - 2008  50 m – 800m
C   žáci 10 - 11 let 2005 - 2006  50 m – 800m
D    ml. žactvo 12 - 13 let 2003 - 2004 100m – 2.000m
E     st. žactvo 14 - 15 let 2001 - 2002 100m – 2.000m
F   dorost 16 – 17 let 1999 – 2000  200m – 2.000m

Časový program:
11:00 - 11:45 hod. - prezentace všech kategorií
11:50 hod. - rozprava pro všechny kategorie
12:00 hod. - start plavání
13:30 hod. - start běhu
15:30 hod. - vyhlášení výsledků

Startovné:
100 Kč pro všechny závodníky